Sörmensz academy

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sörmensz Academy (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Szervező.

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező családtagjai, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); illetve 18. életévét be nem töltött állampolgárok

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban a „a Sörmensz Academy google form-ot” kitöltő személyek vehetnek részt. A Játék leírása a weboldalon érhető.

A játék indításának napja: Játék időtartama: 2022. január 17 -től február 17-ig tart.

Sorsolás időpontja: 2022. február 19. (szombat)

4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt: a Sörmensz Academy google form-ot kitöltik.

5. NYEREMÉNYEK AZ ALÁBBI NYEREMÉNYT SORSOLJUK KI:

1 db nagyértékű sörcsomag. A nyeremény másra át nem ruházható.

6. SORSOLÁS

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Szervező által.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyertes minden esetben e-mailen értesítjük.

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyereményt postai úton adja fel a Szervező vagy személyesen eljuttatja a nyertesnek a nyeremény kihirdetését követő 14 munkanapon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. ADATKEZELÉS

Lásd adatvédelmi tájékoztató

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség minden esetben a Játékosokat terheli.

Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. EGYÉB

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Sörmensz Academy a változás jogát fenntartja a nyereményjátékkal kapcsolatban. Mindennemű változtatásról a nyereményjáték leírásában megtalálhatóak a változtatások.

Székesfehérvár, 2022.01.10.